Канализацията на над 12 % от населението на страната няма селищна пречиствателна станция за отпадъчни води

По случай Световния ден на водата от Националния статистически институт представиха статистика на водата в България, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март от 1993 година по инициатива на Организацията на обединените нации. Целта е да се подчертае значението на водата и необходимостта от нейното опазване. Тази година кампанията се провежда под мотото „Всеки е важен!“ и е насочена към правото на всички хора на достъп до този жизненоважен природен ресурс.

Статистиката за 2017 година показва, че използваните пресни води в България са били 4 733 милиона кубични метра. От тях 6 % са използвани за напояване, 7 % са били за услуги и домакинства, 9 % за други дейности и 78 % за охлаждане в енергетиката. Общо 919 милиона кубични метра е била подадената вода от общественото водоснабдяване по направления. Загубите от подадената вода са били 56,7 %, за домакинства пък са отишли 28 %, а 11,2 % от водата е използвана от други потребители.

Друг интересен факт, който показва още статистиката от 2017 година е, че 99,4 % е населението в страната, което е свързано с обществено водоснабдяване. Действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води са били 169 през 2017 година. 63,4 % от населението на България е свързано с обществена канализация със селищна пречиствателна станция за отпадъчни води. Най-нисък е делът на населението с обществена канализация без селищна пречиствателна станция за отпадъчни води – 12,6 %. Интересното е, че 24 % от населението на страната има собствено отвеждане или пречистване на отпадъчните води.

Виж също...

Loading...