Клиентите на банки са подпомогнали SOS приемните семейства в Брезник и други населени места с 1 милиона лева

Експресбанк и Банка ДСК, част от Група ОТП, са сред тримата най-големи корпоративни партньори на SOS детски селища България за 2018 година, съобщиха от Експресбанк.

Дарените средства, постъпили от двете банки през 2018 година възлизат на 1 000 000 лева и покриват 23 % от общите годишни разходи на сдружението.

Само година и няколко месеца след старта на партньорството между Експресбанк и SOS детски селища България, банката съвместно със своите клиенти и служители успя да събере и дари сумата от 444 096 лева. От тях 10 000 лева са предоставени от Експресбанк, а останалите 413 726 лева постъпват през банкоматите на банката за периода от декември 2017 година до декември 2018 година.

Събраните средства, постъпили по сметка на сдружението са изразходвани за покриване на нуждите на всичките 532 деца и младежи в неравностойно положение, включени в програмите на SOS детски селища България през 2018 година, а именно:

– обезпечено е реализирането на програма „Начало на самостоятелен живот“. Оказана е помощ на 34 младежи и девойки от София и Велико Търново в първите им стъпки извън дома, за намиране на място за живеене, работа, обучение в университет и други.
– покрити са нуждите на центровете за обществена подкрепа в София, Велико Търново, Габрово и Перник, от закупуване на учебници, ученически пособия и помагала, консултации за продължаване на образованието в по-висока степен, хранителни продукти, хигиенни препарати.
– Обезпечени са частично режийните разходи за ток, вода, наем, както и транспортните разходи на 73 семейства от София, Перник, Брезник, Трявна и Велико Търново.
– Проведени са над 6 500 консултации на деца и семейства с цел осигуряване на психологическа, психосоциална, образователна и педагогическа подкрепа.
– Оказани са мобилни социални услуги на 80 семейства, живеещи в отдалечени малки населени места

От края на 2010 година, когато стартира партньорството си с SOS детски селища България, Банка ДСК ежегодно дарява сумата от 36 000 лева, предназначена за издръжка на две SOS семейства. Понастоящем това са семействата на Ирена и Стефан Василкьови от Перник и на Янка Палчева от SOS детско селище Трявна. Даренията, набрани посредством банкоматите на Банка ДСК само през 2018 година, възлизат на 520 000 лева. Средствата са насочени към покриване на нуждите на децата и младежите, обхванати във всички програми и проекти на сдружението, а имено:

– SOS приемни семейства, живеещи в София, Перник, Брезник, Трявна и Велико Търново
– Младежи от SOS младежките домове в София, Велико Търново и Габрово
– Бенефициенти на SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово

Виж също...

Loading...