Българо-сръбската граница продължава да бъде най-натоварена на изход, където са задържани 393 мигранти

Изграждането на възпрепятстващото съоръжение и надграждането с техника за наблюдение даде резултати и миграционният натиск по българо-турската граница е значително по-малък в сравнение с 2015 и 2016 година. Не така стоят нещата с българо-гръцката граница. Налага се да предислоцираме сили и средства, за да гарантираме сигурността и на тази граница, поясни министър Младен Маринов. Той изрази категоричната позиция, че миграционният натиск е овладян, но в световен мащаб тази заплаха не е отминала. Във връзка с направения отчет на Главна дирекция „Гранична полиция“, министърът отбеляза и положителните показатели в борбата с контрабандата на структурите на главната дирекция, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Данните от анализа показват, че през 2018 година обстановката на държавната граница продължава да бъде динамична по отношение на незаконната миграция в резултат на политическата нестабилност и хуманитарната криза в Близкия Изток и Африка. През отчетния период най-динамична на вход оперативната обстановка продължава да бъде по българо-турската граница. Регистрирани са опити на 5 311 граждани на трети страни да преминат на вход, което е намаление с 23 % спрямо 2017 година. Задържани са общо 350 лица от трети страни, което показва намаление с 46 % в сравнение с 2017 година. На вход извън граничните пунктове на българо-турската граница са задържани 187 лица от трети страни. На граничните контролно-пропускателни пунктове на вход на българо-турската граница са задържани общо 163 лица, от тях задържани 73 лица са били укрити (в товарни автомобили – 46, във влак – 25, в автобус – 1 и в лек автомобил – 1), 82 лица са използвали преотстъпени или неистински документи и 8 лица са направили опит да заобиколят граничния контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове.

6 пъти повече в сравнение с 2017 година са опитите на граждани на трети страни да влязат незаконно на българо-гръцката граница. Българските гранични власти са задържали 293 граждани на трети страни. След като са установили наличието на български патрули и постове по линията на границата, 4 354 лица са се завърнали самостоятелно във вътрешността на Република Гърция. Наблюдава се намаление на миграционния натиск на изход със 74 % спрямо 2017. През 2018 година на изход са задържани 634 граждани на трети страни при опит за незаконно преминаване на държавната граница. Най-натоварена на изход продължава да бъде българо-сръбската граница, където са задържани 393 граждани на трети страни.
През 2018 година на изход на българо-румънската граница са задържани 186 граждани на трети страни.

През 2018 година на граничните контролно-пропускателни пунктове са издадени 3 557 отказа за влизане в страната на граждани на трети страни, които не отговарят на условията за влизане в Европейския съюз.
Не са допуснати да излязат от страната 3 506 лица. Най-голям е броят на недопуснатите да излязат от страната деца без пълномощно от родител – 1 434, следват лицата с невалидни документи – 786, с наложено ограничение за напускане на страната – 586, без документи – 518 и други.

На граничните контролно-пропускателни пунктове са установени 11 432 лица и 223 моторни превозни средства , обявени за издирване. През 2018 година общият брой на водените досъдебни производства е 1 815. Налични са данни за 450 осъдени лица. През 2018 година в Главна дирекция „Гранична полиция“ са образувани 87 досъдебни производства за извършени престъпления по член 280 и член 281 (каналджийство). Към наказателна отговорност са привлечени в качеството на обвиняеми 112 лица, предимно граждани на България – 55 и Турция – 27. Направени са опити за превеждане на 707 лица, от които преобладават гражданите на Ирак – 320 и Афганистан – 209.

През 2018 година продължиха опитите за пренасяне на големи количества цигари без акцизен бандерол през границата на страната. Служители от Главна дирекция „Гранична полиция“ (самостоятелно и в съвместни операции) са участвали в задържането на общо 1 262 826 кутии цигари, което е с 50 % повече в сравнение с 2017 година. През 2018 година на границите на страната са установени и задържани 12 килограма хероин, 75 223 килограма канабис, 106 килограма марихуана и 123 килограма синтетични наркотици. Най-голямо количество наркотични вещества са задържани на българо-македонската граница – общо 63 129 килограма канабис.

Визуалното и техническо наблюдение способства за получаване на изпреварваща информация в оперативно уязвимите участъци по държавната граница, придобиване на предварителна информация за движението на лица и групи в близост до държавната граница, както и за своевременното насочване на наземните патрули с цел осигуряване на ефективно противодействие на нелегалната миграция. Осъществени са общо 193 специални задачи за въздушно наблюдение на държавната граница, което е почти четири пъти повече в сравнение с предходната година. Изпълнени са 58 полета с хеликоптерите на Специализирания отряд “Въздушно наблюдение” за други случаи на МВР.

Виж също...

Loading...