Облекчава се административното обслужване при издаване или подмяна на български лични документи

Правителството прие изменения и допълнения на Правилника за издаване на българските документи за самоличност, на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България и на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, съобщиха от правителствената информационна служба.

Въвежда се механизма на вътрешна административна услуга. От гражданите няма да се изисква да предоставят информация или документи, които са налични при административния или при друг орган. Те ще бъдат осигурявани служебно за нуждите на съответното административно производство във връзка с процедурите по получаване на право за продължително и постоянно пребиваване и издаване или подмяна на български лични документи.

Постановлението на Министерския съвет е в изпълнение на РМС № 704 от 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Виж също...

Loading...