Заместник-министър: Безработицата в страната е стигнала рекордно ниско ниво и се наблюдава значителен икономически растеж

През изминалата година в България се наблюдават значителен икономически растеж и подобряващата се ситуация на пазара на труда. Безработицата в страната е стигнала рекордно ниско ниво и през януари е била 4,8 % – с 1,7 процентни пункта по-ниска от средната стойност в Европейския съюз. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция за представяне на доклада за България в рамките на Европейския семестър 2019. Тя отбеляза, че положителна тенденция се наблюдава и при младежката безработица, която е 11,8 % – с 3,1 процентни пункта по-ниска от средното ниво за Европейския съюз (14,9 %), съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика. 

За първи път през тази година подпомагаме работодателите с обучения по специфични умения, които са съобразени с техните програми за работа. Това е важно, защото ако искаме да посрещнем нуждите на бизнеса със специфични умения, трябва да се съобразим с конкретната програма на всеки един сектор, каза заместник-министър Русинова. С осигурения ресурс по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се предвижда около 24 000 безработни и неактивни лица да се включат в обучение и заетост. През 2019 година стартира и схема „Умения“, по която ще се осигури обучение по професионална квалификация и  ключови компетенции, както и специфични обучения за най-малко 5500 заети, безработни и активни.  През 2019 година Националният план за действие по заетостта предвижда броят на обучените със средства от държавния бюджет да се увеличи с 10 % в сравнение с 2018 година и да достигне 11 400 души. Предвижда се да се обучат по ключови компетентности и 1000 заети в микро и макро предприятия.

Русинова добави, че интеграцията на пазара на труда на хората с увреждания и на представителите на други групи в неравностойно положение е във фокуса на Министерството на труда и социалната политика и правителството и вече са предприети сериозни реформи в тази посока. Първата стъпка е приемането на Закона за хората с увреждания, в който са регламентирани задължителни квоти за наемане на хора с увреждания за предприятия с над 50 души персонал, както и санкции при тяхното неизпълнение, каза Русинова. Тя посочи, че новата правна рамка регламентира подкрепа, която държавата осигурява, за да могат работодателите да адаптират работните места за хора с увреждания, както и стимули за осигуряване на тяхната заетост.

Виж също...

Loading...