Първоначалната тръжна цена в търга за отдаване под наем на част от първия етаж на Община Трън е над 840 лева

Община Трън обяви процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, който представлява част от първия етаж на административната сграда на общинската администрация, научи Zapadno.com.

Първоначалната тръжна цена в търга е в размер на 846 лева и 80 стотинки на месечния наем, която е определена със заповед на кмета на Община Трън от 28 март 2019 година. Обектът се отдава за развитие на ресторантьорска дейност за срок от 5 години. Търгът е насрочен да се проведе на 16 април, а датата на повторен търг, ако се наложи такъв, е 23 април, уточняват от общинската администрация.

В края на месец януари тази година, на редовно заседание Общински съвет-Трън прие решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот, който е публична общинска собственост на Община Трън, намиращ се на площад „Владо Тричков“ в Трън. Обособената част се състои от фоайе, ресторантска зала, сервизни помещения, кухненски блок с подготвително помещение и умивални помещения. Общата площ за наемане е 292 квадратни метра, стана ясно тогава от решението на Общинския съвет.

Виж също...

Loading...