Депутатите приеха промени, които дават възможност на бъдещите пенсионери да избират изчисляването на размера на пенсиите

Единодушно със 107 гласа “за” парламентът прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност на хората до 1 януари 2023 година да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент при отпускане на пенсията им. Промените са предложени от Светлана Ангелова от ГЕРБ и група народни представители, съобщиха от пресцентъра на парламента.

В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се посочва, че от 1 януари 2019 година са в сила промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с начина за определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване размера на пенсиите за трудова дейност. По новата методика – в осигурителния доход, от който се изчисляват пенсиите за трудова дейност, не се включва осигурителният доход за период от три последователни, избрани от лицето години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 година, както и осигурителният доход за периода 1997 година – 1999 година, което беше възможно до края на 2018 година.

Според вносителите все още при много хора, които се пенсионират в момента, преобладаващият осигурителен стаж и съответният осигурителен доход са придобити преди 2000 година. Част от тях в този период са получавали високи трудови възнаграждения, върху които реално са били осигурявани, а впоследствие, в края на трудовата си кариера, поради различни причини, включително и да могат да натрупат необходимия осигурителен стаж за пенсиониране, са приемали по-нископлатена работа. Така прилагането на новите разпоредби за изчисляването на пенсиите с начална дата след 31 декември 2018 година е по-неблагоприятно за тези лица.

Промените в Кодекса за социално осигуряване предвиждат – когато дадено лице подаде заявление за отпускане на пенсия от 1 януари 2019 година, да може да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред, тоест с включване на дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 година и на целия доход от 1 януари 1997 година до пенсионирането му. За онези, които след 1 януари 2019 година вече са подали заявление за отпускане на пенсия, се предвижда шестмесечен срок от влизането в сила на този закон, в който те да могат да упражнят еднократно правото си на избор, като в тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата. Възможността за избор по коя методика да се изчислява размерът на пенсията ще се прилага до 2023 година. Очаква се дотогава делът на хората, за които изчисляването на индивидуалния коефициент по стария ред е по-благоприятно, да намалее значително.

Светлана Ангелова заяви, че се предвижда Националния осигурителен институт да подпомага лицата, които не могат сами да изчислят размера на пенсията си. При тези случаи Националния осигурителен институт на база преценка по изчисляване на старата и новата методика ще избере служебно по-благоприятния размер за хората, обясни тя.

Виж също...

Loading...