Министърът на труда и социалната политика: През последните години има двуцифрен ръст на минималната заплата в България

През последните години има двуцифрен ръст на минималната заплата в България. Увеличението на най-ниските доходи е в основата на ускорения темп на нарастване на средната заплата в страната. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред журналисти след откриването на кръгла маса за напредъка при приложението на принципите в Европейския стълб за социални права, организирана от КНСБ. Той допълни, че за да бъде устойчив ръстът на доходите, е необходимо да има по-голямо нарастване на производителността на труда, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

В изказването си по време на форума министър Петков акцентира, че през първата половина на 2018 г. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е поставило необходимостта от постигане на резултати от приложението на Европейския стълб за социални права сред приоритетите в областта на заетостта и социалната политика. В отговор на специфичните препоръки, адресирани към изпълнение на принципите на Европейския социален стълб, Министерството на труда и социалната политика реализира редица инициативи за подобряване на положението на представителите на уязвимите групи, сред които са Законът за хората с увреждания, Законът за социалните услуги и Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, посочи той.

Министър Петков подчерта, че към момента едно от най-големите предизвикателства пред политиката за хора с увреждания е гарантирането на възможностите им за заетост. За изпълнението на тази цел с новия закон се въвежда квота за наемане на хора с трайни увреждания и се определят нови форми на подкрепа, чийто вид се идентифицира чрез индивидуална оценка на потребностите на всеки човек. Министерството на труда и социалната политика предприе мерки за увеличаване на размера на помощите за целево енергийно подпомагане, както и за разширяване на обхвата на подпомаганите лица. Средствата по това перо за 2019 година бяха увеличени с 40,4 милиона лева, припомни той.

За приложението на заложените в Европейския стълб за социалните права принципи ключово значение има и развитието на социални услуги за подкрепа на децата и семействата и услугите в областта на дългосрочната грижа за възрастните хора и хората с увреждания, които са един от най-успешните инструменти за насърчаване на тяхното социално включване. Министерството на труда и социалната политика инициира реформа в сектора. Тя ще се осъществи чрез Закона за социалните услуги, който ще влезе в сила от 1 януари 2020 година и ще гарантира правото на социални услуги на всички хора в България, които се нуждаят от такава подкрепа, каза министър Петков.

Той припомни, че правителството полага усилия за увеличаване на средствата за делегираните от държавата социални услуги. През 2019 година те бяха увеличени с приблизително 30 милиона лева и са в размер на 260,9 милиона лева. Паралелно с това беше развита мрежа от услуги в домашна среда чрез осигуряване на личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Към края на февруари 2019 година услугите в домашна среда са ползвали приблизително 24 400 хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. За тази цел в държавния бюджет за тази година са отделени 71,5 милиона лева, които са извън планираните средства за финансиране на социалните услуги.

Виж също...

Loading...