Образуваха съдебно дело срещу Наредба за управление на общински жилища в община Трън

Оспорване по протест на Окръжна прокуратура-Перник е постъпило срещу разпоредбата на член 25, алинея 1, точка 1 и член 37, алинея 3 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън, съобщиха от Административен съд-Перник.

Наредбата, която се оспорва е приета с протокол № 6, решение № 58 от 18 юни 2008 година на Общински съвет-Трън. Образувано е административно дело, поясняват още от съда. През месец февруари 2019 година Общинският съвет на Трън отмени оспорваната Наредба и прие изцяло нова Наредба със същия предмет. В началото на годината Общината предприе поредица от промени в наредбите си, именно заради протести от прокуратурата, която многократно е установявала, че приетите от общинарите правила не отговарят на законите на страната. Прочетете още подробности в публикациите: Прокуратурата води четири дела срещу Общинския съвет в Трън заради наредбите, които местната власт приема

Върховната административна прокуратура се захвана със законността на Наредба за общинското имущество в община Трън

На въпрос на Zapadno.com конкретно за проверките при регламента за управление и ползване на общински жилища до момента, от Върховната административна прокуратура ни отговориха, че е направена проверка по две преписки по реда на надзора за законност с оглед данни за незаконосъобразност на определени разпоредби от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън. В рамките на двете преписки, касаещи Наредбата на Община Трън, от Върховната административна прокуратура са констатирани данни за незаконосъобразност на четири разпоредби, с които е поставено изискване за заплащане на допълнителна такса, извън предвидената в член 111 от Закона за местните данъци и такси, под формата на режийни разноски при продажба и замяна на общински жилища. В нарушение на член 26, алинея 2 от Конституцията на Република България е въведено допълнително изискване за българско гражданско на нуждаещите се лица, които имат право на настаняване в общински жилища. В нарушение на изчерпателното изброяване в член 45 от Закон за общинската собственост е “дописана” допълнителна хипотеза за настаняване в резервни жилища. Без установена законова компетентност, е предвидена възможност в случай на неплащане в срок, кметът да може да отмени заповедта за продажба на общинско жилище, поясниха от пресцентъра на Върховната административна прокуратура.

Във Върховната административна прокуратура няма образувана преписка при така очертания предмет на проверката по отношение подзаконов нормативен акт на Община Брезник, доколкото видно от сайта на Община Брезник не е издавана Наредба за продажба и наемане на общински жилища в съответствие с член 45а от Закона за общинската собственост, отбелязаха още от пресцентъра на прокуратурата.

В средата на месец март тази година стана ясно, че от Върховната административна прокуратура са проверили до колко са законни вече приетите общински наредби за отдаването под наем и продажбата на резервни общински жилища. Нарушения бяха открити в Наредби на близо 80 Общини в страната.

Виж също...

Loading...