Структурите на Агенция за социално подпомагане по места са в пълна готовност за приемане на заявления за индивидуална оценка на потребностите

В пълна готовност за приемане на заявления за индивидуална оценка на потребностите са структурите на Агенция за социално подпомагане в страната, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Във връзка с приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, в дирекциите „Социално подпомагане“ е създадена организация за приемане на заявления-декларации за изготвяне на индивидуални оценки на правоимащите лица. Заявления се приемат и в изнесените работни места към дирекциите. Всички граждани могат да се обръщат към съответната дирекция по настоящ адрес, където ще бъдат консултирани за своите права. За периода от 1 до 5 април в страната са приети вече 2 218 заявления за изготвяне на индивидуална оценка.

Виж също...

Loading...