250 безработни лица в страната могат да се възползват от пари за насърчаване на трудовата мобилност

Нови 250 безработни ще могат да се възползват и през 2019 година от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на трудовата мобилност, регламентирани в член 42 от Закона за насърчаване на заетостта. Те дават възможност за финансова подкрепа и стимулиране на насочени от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място, различно от местоживеенето им, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

От мерките могат да се възползват безработни, регистрирани в Бюрата по труда, включително и младежи, ползвали социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Целта е да се стимулират и насърчат безработните, особено живеещите в отдалечени от икономическите центрове населени места, към по-голяма мобилност и активност. Успоредно с това се създават условия за пренасочване на неработещи професионално подготвени кадри към работодатели, изпитващи нужда от квалифицирана работна сила.

Средства за покриване на разходите за обществен междуселищен транспорт безработните могат да получат още при насочването им от Бюрото по труда за среща с работодател за наемането им на работа в друго населено място (член 42, алинея 2 от Закона за насърчаване на заетостта). За целта те трябва само да подадат в бюрото по труда заявление, да представят попълнения от работодателя отрязък от насочващото писмо и билетите за ползвания междуселищен транспорт за явяване на уговореното интервю.

Освен това, по тази мярка на безработните, които след насочване от бюрото по труда започнат работа и пътуват ежедневно до друго населено място, могат да се поемат половината от разходите за обществен транспорт за период до 12 месеца. С тези лица се сключва договор, съгласно който бюрото по труда ежемесечно възстановява 50 % от реално направените транспортни разходи въз основа на представени от лицето превозни документи за ползвания обществен транспорт.

Финансова подкрепа се предоставя от края на 2017 година и на безработните, които са насочени от бюрото по труда и сменят адреса си, за да работят на повече от 50 километра от дома си (член 42, алинея 3 от Закона за насърчаване на заетостта). Те могат за период до 12 месеца да получават до 200 лева месечно за възстановяване на част от разходите им за наем квартира, такса за ясла/детска градина и интернет услуги.

Мерките за мобилност се реализират в рамките на планирания за 2019 година финансов ресурс и определените максимални размери на предоставяната подкрепа. Все още в голяма част от бюрата по труда са налични свободни средства за сключване на нови договори. През предходната година общо 130 безработни са ползвали преференция за мобилност. От тях на 40 са възстановени 50 % от разходите за ежедневен транспорт, а на 87 са предоставени до 200 лева месечно за наем, интернет, детска ясла или градина.

Подробна информация за свободните средства и възможностите за ползване на някоя от описаните преференции за стимулиране на мобилността на безработни лица може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта, в рубриката „Териториална мобилност на безработните лица”, а консултации могат да бъдат получени във всички Бюра по труда в страната.

Виж също...

Loading...