Близо 260 хиляди лева са постъпили в общинската хазна на Брезник от събирането на имуществени данъци през 2018 година

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Брезник за 2018 година се проведе по-рано днес в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”. Обсъждането се организира от председателя на Общински съвет-Брезник на основание член 140, алинея 1 и алинея 4 от Закона за публичните финанси, предаде репортер на Zapadno.com.

Основните постановки по изпълнението на бюджета към края на 2018 година бяха представени от Моника Банкова – старши експерт бюджет и ТРЗ в Община Брезник. В отчета за касовото изпълнение са консолидирани отчетите на общинската администрация на Брезник и второстепенните разпоредители с бюджет – средно училище “Васил Левски”, основно училище “Христо Смирненски”, детска градина “Брезица”, Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня, Център за социални услуги от резидентен тип към Община Брезник и Общински исторически музей-Брезник.

Първоначалната рамка на бюджета за 2018 година е 6 617 230 лева. В края на годината бюджетът се формира на 7 342 350 лева. Бюджетът е увеличен е със 725 110 лева. Средствата за държавни дейности са 612 430 лева, за местни дейности – 85 880 лева и дофинансиране – 26 800 лева. “През течение на годината се получиха допълнително средства за междуселищни пътнически превози, за превоз на ученици до 16-годишна възраст, средства за образованието, за оптимизация на училищната мрежа, информационни и комуникационни технологии в училище по национални програми “Без свободен час”. Получиха се средства за присъдени издръжки – обществена трапезария. Получиха се средства от Министерството на труда и социалната политика по проекти.”, поясни Моника Банкова пред присъстващите в малкия салон на читалището.

Изпълнението на имуществените данъци показва, че в общинската хазна са постъпили 258 200 лева. В имуществените данъци са включени тези за недвижими имоти, превозни средства, придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин и туристически данък. Приходите и доходите от собственост са 331 590 лева. Нетните приходи от наеми на имущество са 44 737 лева от отдадени под наем имоти, жилища и други. Продължават активните мерки за събиране на просрочените вземания от наеми чрез писмени покани за плащане. Реализираните приходи от отдадена под наем земеделска земя 286 312 лева.

На публичното обсъждане бяха представени и други аспекти от отчета за изпълнението на бюджета на Община Брезник за миналата година. Въпроси и мнения по отчета не бяха отправени по време на обсъждането. Предстои Общински съвет-Брезник да разгледа отчета на заседание.

Виж също...

Loading...