Институции в област Перник затягат контрола за недопускане разпространението на Африканска чума по свинете

Заседание на Областната епизоотична комисия се проведе във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с която се обявява първично възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете в землището на община Девня, област Варна. Това е първият регистриран случай на заболяването у нас от началото на годината, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На срещата присъстваха представители на органите и институциите, оказващи здравно-превантивен контрол на територията на област Перник – Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция МВР, Областно пътно управление, ловно-рибарски сдружения и държавни горски стопанства.

От Областната дирекция по безопасност на храните-Перник представиха информация за разпространяването на заболяването до момента, според която болестта на територията на нашата страна се среща основно при диви прасета. С оглед недопускане разпространението на Африканска чума по свинете в региона, Комисията, под председателството на заместник-областния управител инженер Васил Павлов, набеляза превантивни мерки.

Решенията, които бяха взети по време на заседанието, предвиждат:

1. Поемане на ангажимент от страна на Областна дирекция по безопасност на храните-Перник за разпространение на информационни брошури за Африканска чума по свинете по общини;

2. Кметовете на общини, на кметства и на кметски наместничества, следва да подадат актуална информация към Областна дирекция по безопасност на храните за изготвяне на регистър за броя на отглежданите домашни прасета тип „заден двор” на територията на населените места в област Перник;

По време на заседанието стана ясно, че ще се извършват проверки от представители на ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине и при откриване на такива незабавно ще се сигнализират компетентните институции. Планирани са още разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с предприемане на мерки за биосигурност.

Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“, както и ще се извършва контрол от органите на МВР и официалните ветеринарни лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта. Присъстващите на заседанието единодушно изразиха мнение, че последователните действия и синхронизиран работен обмен между всички институции и организации на местно ниво, ще гарантира сигурността и контрола по недопускането на Африканска чума по свинете.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...