Разследване: Прокуратурата проверява ремонта на моста при местността “Секирица”, строи се без разрешение

Разследване на известната журналистка Валя Ахчиева е публикувано в сайта EUELECTIONSBULGARIA.COM, базиран в Брюксел, съобщава afera.bg.

Мост без строително разрешение се строи от фирма за боклук, обобщава сайтът. Отсъствието на разрешително за строеж е установено при проверка на прокурор, който е поискал чрез Върховната административна прокуратура отговорната за ремонта Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да му предостави цялата документация по случая с моста. Прокурорът е констатирал, че мостът се разширява, а това е различно от обявената дейност „ремонт на моста“ и представлява нарушение, тъй като е трябвало да има обществена поръчка за дейността, която се извършва.

Прочетете повече в пълния текст на Валя Ахчиева:

БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПОВЕРЯВАТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МОСТ НА ФИРМА ЗА БОКЛУК
Най-новото журналистическо разследване на Валя Ахчиева разкрива как за да се избегне обществена поръчка, институциите поверяват строителството на мост на фирма, известна с това, че събира боклук. Резултатът е видим в снимките, които Ахчиева направи.

Пътуваме от София към град Трън. Пътят е второкласен от републиканската пътна мрежа и е изцяло на територията на област Перник. Крайният му километър е на границата с Република Сърбия. Това, което виждаме с придружаващия ме експерт по пътищата, са непочистени канавки и неокосена растителност по банкета на целия път.

А не би трябвало да е така. Защото Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/, според документите, е провела обществена поръчка и е сключила договор през 2016 година за оперативно, текущо и зимно поддържане, както и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на Пернишка област с една фирма – Консорциум „ЗМБГ Констракшън” със седалище в София. В консорциума партньори са софийската фирма „ЗМБГ” и пернишката фирма „Лиел Констракшън”. И двете фирми са известни с боклука и с договорите си за сметосъбиране.

А за поддържането и за ремонта на пътищата в Пернишкия регион, според една справка, АПИ е предвидила да плати за 2019-та година, само за едни общо 34,4 км… почти 24 милиона лева на Консорциума „ЗМБГ Констракшън”!

И за тези пари би трябвало да се извършват всички ремонтни и възстановителни дейности по пътищата в Пернишко, с необходимата строителна техника и със специалисти. И да се коси тревата по банкетите на пътя.

Но никой не е косил по пътя към Трън.

А малко преди града се намира каменен мост над река Ябланица, построен през далечната 1933 година. Мостът е с една лента за движение, с намален габарит спрямо пътя, разположен в контра крива, а парапетът му е от каменна зидария.

Така е изглеждал според снимките старият 86 годишен мост, преди инцидента.

На 8-ми ноември 2017 година, около 22 часа, един тежкотоварен камион със сръбска регистрация, движейки се в посока Трън – Перник претърпява пътно-транспортно произшествие. Камионът събаря каменния парапет и надвисва над моста. След спасителна операция с тежка строителна техника, шофьорът е изваден от автомобила.

И от този момент започва дългата сага с моста при Трън, който според всички документи е опасен за живота на хората.

Само два дни след инцидента е първото посещение от експерт на Института по пътища и мостове, който препоръчва много бързо да се възстанови разрушения парапет с нов, бетонов парапет. Това е само временно решение за обезопасяването на моста.

И такъв временен бетонов парапет е направен.

Но според първия доклад до АПИ на директора на Областно пътно управление – Перник – инж. Румен Сачански, от 13.11.2017 год. „ежедневно по трасето преминава интензивен трафик от и за Република Сърбия, в това число и множество автовози. Необходимо е да се предприемат мерки за уширяването на моста, с цел подобряване на транспортно-експлоатационните му качества.”

В тези първи дни след инцидента, Институтът по пътища и мостове е направил препоръка – необходимо е разширение и рехабилитация на моста по изготвен проект. А това означава – сериозна реконструкция, строителство и обществена поръчка .

И изведнъж, директорът на дирекция „Поддържане пътна инфраструктура” в АПИ – инж. Михаил Рашков пише нещо съвсем различно на една друга дирекция в АПИ. А именно, че „ще предприемат действия по ремонтно-възстановителни работи.”

Това означава, че мостът ще се ремонтира от фирмата по поддръжка в Пернишкия регион – Консорциум „ЗМБГ Констракшън” и с милионите левове, предвидени по договора за текущ ремонт на пътищата.
Следват 6 месеца бездействие от страна на Агенция „Пътна инфраструктура”. Никой не си е мръднал пръста за един рисков мост.

Защо не са взети никакви мерки за изпълнение на препоръката на компетентния орган – Института по пътища и мостове за изпълнение на реконструкцията на моста – разширението на моста по габаритите на пътя?

Едва през месец май на следващата година – 2018-та, кметът на Община Трън – Цветислава Цветкова пише на Областно пътно управление – Перник, че този мост е опасен за хората.

И следва моментална реакция от страна на Пътното управление в Перник. Директорът пише до Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, че мостът е с „ подровени основи и подпорните стени са компрометирани.Има разфугирана зидария.”

Този доклад е тревожен. Той сочи рискова ситуация за хората цели 6 месеца, при пълно бездействие от страна на държавата!

На 18.06.2018 година има Протокол от Комисия в Областно пътно управление – Перник, която констатира, че няма пари за реконструкция на моста. И тъй като това не е ремонт на моста, за да се използват онези милиони левове по договора за поддръжката на пътищата, а това е реконструкция, то комисията предлага да се кандидатства в Министерския съвет за пари от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Комисията решава да се направи уширение на моста.

След няколко дни – на 22.06.2018 година, на АПИ пишат вече и от МВР – Перник: „Мостът не е в изправност и създава предпоставки за тежки ПТП. Самото съоръжение е вероятно нестабилно и потенциално опасно. Изискват се бързи действия от Ваша страна.”

И едва на 04.07.2018 година, 9 месеца след инцидента, АПИ отговаря на Пътно управление – Перник:
„Да се изготви технологичен проект за превантивен ремонт по Наредбата за поддържане и текущ ремонт. В проекта да се предвидят всички необходими действия за възстановяване на съоръжението в съществуващия му вид от преди инцидента.”

С това свое разпореждане, всъщност АПИ иска мостът да стане какъвто е бил… през 1933 година! И никакво подобрение да не се прави на техническите параметри!

Следва писмо от вътрешната кореспонденция в АПИ, от 09.07.2018 година, от което научаваме, че нямало финансов ресурс за ремонта на моста.

А на 14.08.2018-та, Институтът по пътища и мостове съгласува технологичния проект за ремонт на моста. И следващия месец, на 05.09.2018 година, има Протокол на Областно пътно управление – Перник, когато Технико-икономически съвет разглежда изготвения проект на фирмата „Мостконсулт”.

Възложител е АПИ. Изпълнител е фирмата по поддръжка и ремонт – Консорциум „ЗМБГ Констракшън”. А от самия проект разбираме, че не става дума за ремонт, а за …истинска реконструкция на моста.

В проекта пише, че ще се изгражда пътна плоча с ширина 9 метра. Ще се демонтират камъни. Тоест, това е проект за сериозна реконструкция на моста.

И след одобрението на проекта, директорът на пътно управление в Перник инж. Сачански пише на АПИ, че трябва да се направи допълнително задание за геодезистите по проекта.

И УС на АПИ одобрява на 02.10. 2018-та година това допълнително задание от над 48 хиляди лева. Одобряват и още две допълнителни задания.

На мой въпрос към АПИ, колко е платено за проекта, както и за допълнителните задания и от коя сметка е направено плащането, получих следния отговор:

„Извършено е изготвяне на проект и укрепване на долното строене и на пътната конструкция на съоръжението. Трите дейности са извършени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Област Перник от Изпълнителя – Консорциум „ ЗМБГ Констракшън” на обща стойност 784 388,51 лева с ДДС. На фирмата за боклук!

Аварийните ремонти са изпълнени съгласно чл.148 ал.6 от ЗУТ, за да не се прекъсва движението по републиканския път.

Явно, през месец октомври миналата година са стартирали строителните дейности по моста. Но някои хора от Трън са се оплакали на прокурор от Окръжната прокуратура в Перник, че мостът се строи некачествено. И един прокурор е проверил, какво става там, на моста над река Ябланица.

А на 04.02.2019 г., прокурор Николай Цветков от Окръжната прокуратура в Перник е поискал писмено чрез Върховната административна прокуратура /ВАП/, АПИ да му предостави цялата документация по случая с моста, защото той е констатирал, че мостът се разширява. А това е различно от ремонт на моста. И според прокурора е нарушена процедурата за извършване на строителни дейности, според която трябва да има обществена поръчка от АПИ.

Явно това писмо на прокурор Николай Цветков от Перник е предизвикало спешни действия от страна на АПИ за узаконяване на строителните дейности извън закона.

И на 29-ти март, само преди две седмици, АПИ пише на прокурора, че това било реконструкция на моста. И сякаш забравят, че самите те са разпоредили да се прави ремонт и да се възстанови моста, така, както е изглеждал през 1933 година! Пишат още, че е изготвен технически проект и били внесени документите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, за издаване на разрешително за строеж, на основание чл. 148 ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Само че този член на закона се отнася за бедствени и аварийни ситуации, когато разрешения за строеж по изключение могат да се издават и по време на изпълнението на неотложни аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им. Но в случая с моста, не става дума за авария или бедствие. Това е един инцидент на пътя с един камион, като стотиците други в България. И никъде в документите не е описана авария или бедствие на моста край Трън. А и бездействието на АПИ цели 6-7 месеца, без да си мръднат пръста за моста, само доказва, че това не са неотложни действия при бедствия и аварии.

И от това писмо на АПИ до прокурора в Перник от преди дни, ние разбираме, че… мостът всъщност няма разрешително за строеж до сега.

Но мостът е реконструиран без строително разрешение!

Защото, пристигайки на моста над река Ябланица, там, преди град Трън, ние видяхме следната картина:
Мостът е реконструиран в габарита на пътя, с ширина 9 метра, с пътно платно и конзоли. Тоест, мостът е уширен. Излята е плоча с ширина 9 метра. Излети са предходните плочи, поставени са еластични огради. Върху старите камъни от 1933 година е поставена мрежа и тя е с циментово покритие. Виждат се язви върху нея. Некачествено е извършено укрепването. Сега предстои да се направи пътната част на подходите към моста, долно строене и асфалтиране на моста.

Това, което виждаме с експерта по пътищата е сериозна реконструкция на моста.

И не би трябвало да се плащат тези близо 785 хиляди лева за строителните дейности досега от милионите за текущ ремонт на пътища. А щом е реконструкция, по закон е задължителна обществена поръчка. Но такава обществена поръчка не е проведена. В отговора си до мен, АПИ пише, че през 2019 година „ предстои да стартират обществени поръчки за строителство и строителен надзор за довършване на пътната част на съоръжението.” Тепърва ще се правят обществени поръчки. Постфактум.

А трябва да има и разрешително за строеж.

Такова разрешение за строеж няма. Точно заради това, само няколко дни след писмото на прокурора, на 19.02.2019 година, директорът на Областно пътно управление – Перник – инж. Сачански пише Заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството:

„Дайте ни строително разрешение.”

И какво виси сега там, на моста над река Ябланица? Неоправдано бездействие на държавата 6-7 месеца при риск за живота на хората. Погазване на закона да се реконструира мост без обществена поръчка. И изграждане на съоръжението без разрешение за строеж, от съмнителен изпълнител, меко казано.

А в момента АПИ се опитва да узакони незаконната си дейност по моста.
Само защото един прокурор е повдигнал въпроса за законността, след сигнал на хората в риск от региона.

Ще стигне ли докрай прокурорът?

Виж също...

Loading...