Статистиката показва: Населението на страната достигна 7 милиона души и продължава да намалява

Към 31 декември 2018 година населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4 % от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 година населението на страната намалява с 49 995 души, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През 2018 година в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца. Броят на умрелите през миналата година е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.4 ‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2018 година лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, или 21.3 % от населението на страната. В сравнение с 2017 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.8 %, а на мъжете – 17.7 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Виж също...

Loading...