Наредба за зелената система на община Трън е атакувана в съда от Окръжна прокуратура-Перник

Оспорване от Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредби от Наредба за зелената система на община Трън е постъпило в Административен съд-Перник.

Оспорването е срещу разпоредбите на член 27 и член 32 от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Трън, която е приета от Общински съвет-Трън с решение № 10 от 30 януари 2008 година по протокол № 1. Образувано е административно дело, поясниха от съда.

Разпоредбата на член 27 от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Трън гласи: “При навлизане, спиране или паркиране на МПС в обекти на Зелената система на града, освен на разрешените за целта места, се заплаща глоба от 50 до 100 лв. и принудително извозване.”. Другият атакуван в съда подзаконов нормативен акт – член 32 от Наредбата се отнася за замърсяването на озеленените площи. “При замърсяване на озеленените площи с битови отпадъци се налага глоба с фиш от 10 лв.”, гласи член 32 от Наредбата.

Виж също...

Loading...