Приеха кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за град Трън и 7 трънски села

Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на 8 населени места в община Трън са приети и обнародвани в “Държавен вестник”, съобщават от Службата по геодезия, картография и кадастър-Перник.

Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са приети за град Трън и трънските села Видрар, Вукан, Горочевци, Докьовци, Лева река, Мрамор и Студен извор. Картата и регистъра са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър-Перник, поясняват още от ведомството.

Виж също...

Loading...