Общините Брезник и Трън получават общо над 30 хиляди лева за транспортни разходи или за наемане на педагогически специалисти в сферата на образованието

Министерски съвет постанови да се отпуснат допълнителни трансфери в размер на общо 31 720 лева по бюджетите на Общините Брезник и Трън за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 година, научи Zapadno.com.

Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година. Средствата ще се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година, става ясно още от постановлението на Министерски съвет.

Община Брезник получава допълнителни трансфери за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в размер на 11 890 лева. Малко повече средства са предвидени за Община Трън – 19 830 лева.

Виж също...

Loading...