Малко над 113 хиляди лева без ДДС ще се отпуснат за подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища в Брезнишко

Община Брезник събира оферти от фирми за възлагане на обществена поръчка за подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища в Брезнишко, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Планирано е извършване на пътно-строителни работи по подготвителни дейности за зимно поддържане на общинските пътища през 2019 година. Предвижда се извършване на пътно-ремонтни работи по общински пътища в отсечките Брезник – местност “Бърдото”, Конска-Гърло-Муртинци-Билинци и Брезник-Бегуновци-Режанци-Ребро-граница на общините Брезник и Трън-Лялинци.

Конкретните ремонтни дейности включват запълване на пукнатини по настилката, изкърпване на дупки и подравняване и профилиране на банкети. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 113 422 лева и 50 стотинки без включен ДДС.

Виж също...

Loading...