Община Брезник с намерение да модернизира града с изграждане на подземен контейнер за битови отпадъци

Брезник е на път да се включи в списъка на градовете, в които са разположени подземни контейнери. Това може да се случи след решение на Общински съвет-Брезник, което трябва да бъде взето на заседание в началото на следващата седмица.

Кметът на Община Брезник Васил Узунов е входирал докладна-записка до Общински съвет, която засяга промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2019 година. Предложението на кмета да се извърши промяната е по повод изграждане на подземен контейнер в град Брезник. За тази цел е необходимо да се направят компенсирани промени между отделни обекти в поименния списък за капиталови разходи през 2019 година.

Очаква се общинските съветници да вземат своето решение на предстоящото редовно заседание, което ще се проведе на 22 април от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870”.

От общинската администрация поясниха, че подземният контейнер ще бъде с вместимост 3 000 литра, а идеята е да бъде монтиран в град Брезник. Отпадъците, които ще се събират в контейнера ще се извозват от Общината.

В последните няколко години с подобни подземни контейнери се модернизираха София, Пловдив, Сандански, Бургас, Несебър и други градове в страната. Този тип съдове за отпадъци са по-дискретни и естетически, заемат по-малко място и не позволяват разхвърлянето на сметта от външни фактори.

Виж също...

Loading...