Работодатели могат да подават заявления във връзка със Закона за хората с увреждания

От днес Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания. Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по член 38, алинея 1 от Закона за хората с увреждания и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на Агенция по заетостта при изпълнение на тези свои задължения, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното Бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

След подаване на уведомлението и когато работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на Бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка – спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от електронната страница на Агенцията по заетостта или тук. За улеснение заявката – спецификация за свободно работно място може за бъде подадена онлайн чрез електронната страница на Агенцията по заетостта или тук.

Освен това работодателите трябва да имат предвид, че при промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от настъпване на промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в Бюрото по труда, на чиято територия е седалището им.

Съгласно правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, през 2019 година фирмите и организациите с неусвоени квоти по член 38, алинея 1, които желаят да ползват трудово посредничество за заемането на свободните места за хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в срок до 2 юли 2019 година. От следващата 2020 година това ежегодно задължение те ще трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината.

С приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му.

Подробна информация и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”, „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ” на електронната страница на Агенцията по заетостта или тук.

Виж също...

Loading...