Домашният социален патронаж в Брезник обяви свободно работно място с минимална основна месечна заплата 651 лева

Свободно работно място е обявено за Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в град Брезник. Позицията е за старши счетоводител, който да ръководи и организира счетоводната дейност чрез оптимална централизиция на счетоводните операции и да осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции, като и да извършва други дейности, съобщиха от Домашния социален патронаж.

Изискваната минимална степен за завършено образование е висше с квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Икономика”, „Счетоводство и контрол” и други. Към кандидатите се изискват още една година стаж в областта на счетоводството. В допълнителните изисквания за заемане на длъжността са посочени компютърна грамотност, а опитът в бюджетно счетоводство ще се счита за предимство. Посочената минимална основна месечна заплата, определена за длъжността по трудово правоотношение е 651 лева.

Крайният срок за подаване на документи от кандидати е до 20 май, включително. Старши счетоводителят ще бъде избран след процедура, която включва подбор на документи, селектиране на кандидатите от Комисия, провеждане на интервю и събеседване с допуснатите кандидати и оценяване и класиране.

Виж също...

Loading...