През 2018-та годишният общ доход средно на лице от домакинство е нараснал със 7.6 % спрямо 2017 година

През 2018 година годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6 013 лева и нараства със 7.6 % спрямо 2017 година. За последните десет години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.6 пъти, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През 2018 година българските домакинства са изразходвали 5 772 лева средно на лице, което е с 10.6 % повече в сравнение с 2017 година. Променя се структурата на потреблението на българските домакинства. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29.8 % от общия доход на домакинствата през 2018 година. С най-висок относителен дял в социалните трансфери са доходите от пенсии – 27.3 % от общия доход на домакинствата, което е с 0.8 процентни пункта повече спрямо 2017 година и с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2009 година, отбелязват от Националния статистически институт.

През 2018 година българските домакинства са изразходвали 5 772 лева средно на лице, което е с
10.6 % повече в сравнение с 2017 година. За периода 2009 – 2018 година разходите на домакинствата се
увеличават 1.7 пъти. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.7 % през 2009 година на 81.3 % през 2018 година. Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2018 година са 1 714 лева средно на лице от домакинство, или с 9.0 % повече спрямо 2017 година и с 41.0 % – в сравнение с 2009 година. Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 017 лева. В сравнение с 2017 година нарастват с 3.0 %, а спрямо 2009 година се увеличават с 67.5 %. За транспорт и съобщения през 2018 година са похарчени 667 лева, което е с 15.8 % повече от 2017 година и с 90.0 % – спрямо 2009 година. През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от
домакинство са в размер на 738 лева и се увеличават с 13.9 % в сравнение с 2017 година, а спрямо 2009 година нарастват над 3 пъти. През 2018 година относителният дял на разходите за храна от общия разход е 29.7 %, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 година и с 6.8 процентни пункта – спрямо 2009 година.

Виж също...

Loading...