Проучване на Програма „Достъп до информация”: Община Брезник е най-прозрачната от всички общински администрации в област Перник

В периода 22 февруари – 12 април 2019 година Програма “Достъп до информация” е прегледала и оценила интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. Резултатите от проучването показват, че Община Брезник е най-прозрачната от всички общински администрации в област Перник, съобщават от Програма “Достъп до информация”.

В рамките на проучването са били подадени 564 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 година, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 година (член 15а).

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност през 2019 година е оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за Общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт.

На 2 април 2019 година Програма “Достъп до информация” е изпратила предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

От всички изследвани 265 Общини, общинската администрация в Брезник е на 45-то място със 73,0 точки. Община Трън е на 142-то място с 54,5 точки. Останалите общински администрации в област Перник също са назад в проучването – Община Перник е на 117-то място, Община Радомир е на 180-то място, Община Земен заема 202-ро място и Община Ковачевци се нарежда на 109-то място. Рейтингът на активната прозрачност на Общините може да видите като натиснете тук.

Виж също...

Loading...