Правителството налива близо 3 милиона лева за новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 година в размер на 2 935 000 лева за обезпечаване на дейността на създадената през февруари тази година Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, специализиран орган към Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Предвидените средства са необходими с цел осъществяване на функциите на агенцията за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата, включително и за създаване на административен капацитет. Необходимият ресурс ще бъде осигурен за сметка на бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2019 година.

Виж също...

Loading...