Браковете в област Перник са намалели през 2018 година, а разводите остават без промяна в сравнение с 2017-та

През 2018 година в област Перник са регистрирани 311 юридически брака – с 13 по-малко от предходната година, а коефициентът на брачност е 2.6 ‰. 79.7 % от всички регистрирани бракове, които наброяват 248 са сред населението в градовете, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (27.0 % от мъжете и 34.7 % от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 32.2 години и 29.1 години за жените.

Броят на разводите през 2018 година е 139 и остава непроменен в сравнение с предходната година. От всички прекратени бракове 74.8 % се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (41.0 % от мъжете и 37.4 % от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 47.2 години и 43.3 години за жените.

Коефициенти на брачност и бракоразводност
( На 1 000 души)

Виж също...

Loading...