Населени места в община Брезник и град Трън ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 30 април – 3 май

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 април – 3 май включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник 

На 30.04.2019 г. /11:00 – 14:30 ч./ – Бабица:   С.Бабица

На 02.05.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Брезник:   9-Ти Септември, 9ти Септември, Александър Тинков, Андрей Михайлов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Георги Ив Бунджулов, Железна Вода, Зеленище, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Чорни

На 02.05.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Бързия:   Еделвайс

На 03.05.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци:   УПИ Хіv-219, Кв.22

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ноевци

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 30.04.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 30.04.2019 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 11:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 03.05.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сопица

На 30.04.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 02.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 03.05.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Видрица:   Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17

На 30.04.2019 г. /11:00 – 14:30 ч./ – Брезник:   06286.502.39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Владо Захариев, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Гледан, Гоздовска, Гоце Делчев, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Иглика, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Любаш, Макаренко, Могилица, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Равна Шума, Строител, Трън, Шипка, Яне Сандански, Яровец

На 30.04.2019 г. /11:00 – 14:30 ч./ – Гоз:   П-Л Хіv-110, Кв.13

Община Трън 

На 30.04.2019 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Трън: Бор, Денчо Знеполски, Десета, Мах.Кошарите, Махала Кошаре

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...