Екипите на Национално тол управление са установили 8 325 нарушения по републиканската пътна мрежа

От началото на месец март изцяло по електронен път могат да се подават документи за прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационния номер на автомобила. В рамките на една седмица постъпват средно по 910 заявки за пререгистрация, за които се извършват проверки за допустимост в електронните регистри, информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

В резултат на установения електронен обмен с Агенция „Социално подпомагане“ са предоставени права за ползване на републиканската пътна мрежа на близо 200 хиляди автомобила на правоимащи лица. 441 са назначените вече служители в отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално тол управление. Екипите им са извършили 277 608 проверки, при които към 20 април са установени 8 325 нарушения. Платени са 7202 компенсаторни такси, за останалите 1 123 са издадени актове за установяване на административни нарушения. Постъпилите в резултат от контролната дейност средства са в размер на 565 195 лева. 381 хиляди лева са платени с карта на терминалите в автомобилите.

За целите на правоприлагането са оборудвани 60 специализирани работни места за служители на Агенция „Митници“ на изходите на граничните контролно-пропускателни пунктове. Разработен е интерфейс за достъп на проверка за валидността на електронните винетки чрез контролните устройства на пътните патрули на КАТ. Предвижда се тази функция да бъде въведена в реална експлоатация от 1 юни 2019 година.

Успешно преминаха стрес тестовете за електронно таксуване на база изминато разстояние, при които е симулирано натоварване аналогично на трафик от 60 000 пътни превозни средства по републиканската пътна мрежа. От 15 май започва активен режим на тестове и въвеждане в експлоатация на тол-системата, като акцент ще бъде обслужването на клиенти, коментира професор Олег Асенов – изпълняващ длъжността началник на Национално тол управление. От 8 юни ще започнат и обучения на работещите в пунктовете за обслужване. Активно се движи процесът на изграждане на стационарни контролни точки. Изградени са 23 нови рамки, 26 са в процес на изграждане, а 51 са в процес на изготвяне на документация за издаване на разрешение за строеж.

Виж също...

Loading...