План за работата на ловно-рибарската организация в община Брезник през 2019 година ще бъде разглеждан на отчетно събрание

Управителният съвет на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник свиква отчетно събрание на сдружението в началото на месец май, научи Zapadno.com.

Дневният ред на отчетното събрание е съставен от 7 точки, сред които приемане на план за работата на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник за 2019 година и разглеждане на жалба. Събранието ще се проведе на 4 май от 10:00 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. При липса на кворум за провеждане на Общото събрание, същото да се проведе на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в същия ден, с един час по-късно на същото място и същия дневен ред, уточняват още от ловната организация. Дневният ред за предстоящото отчетно събрание може да видите в следващите редове.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на УС на ЛРД “Сокол” гр. Брезник за 2018 год.
Докладва: Председателя на Сдружението

2. Отчет на контролно-ревизионната комисия за 2018 год.
Докладва: Председателя на комисията

3. Приемане на план за работата на ЛРД “Сокол” гр. Брезник за 2019 год.

4. Приемане на бюджета на ЛРД “Сокол” гр. Брезник за 2019 год.

5. Избор на делегати за участие на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

6. Разглеждане на жалба

7. Разни

Виж също...

Loading...