Земеделски площи в райони на град Брезник и село Арзан ще бъдат третирани с препарати за растителна защита

Продължава третирането на земеделски площи в община Брезник с растителни препарати. Уведомления за дейностите се оповестяват от общинската администрация с цел опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Третиране на земеделски площи в местностите „Каменитец“, „Алмаз“, „Средорек“ и „Крива Върба“ в землището на град Брезник се извършва от 1 до 3 май в интервала от 10:00 до 19:00 часа. Площите се третират с препаратите „скорпио супер“, „дерби супер“ и „домник 250ЕВ“. Дейностите по третиране на площи са насочени срещу широколистни и житни плевели.

От 3 до 5 май от 8:00 до 11:00 часа в землището на село Арзан в местностите „Турското“ и „Прогон“ ще се извърши третиране на картофи срещу телен червей с препарат за растителна защита „Ерколе ГР“.

С препарата за растителна защита „Ерколе ГР“ ще бъдат третирани и площи с картофи срещу телен червей в землището на град Брезник в местностите „Варош“ и „Яровец“. Третирането в тези райони ще се извърши от 4 до 5 май в интервала от 8:00 до 12:00 часа.

Виж също...

Loading...