Европейската комисия с прогноза растежът на българската икономика да се повиши, а инвестиционната активност да остане висока

Европейската комисия очаква растежът на българската икономика да се повиши от 3,1 % през 2018 година до 3,3 % през 2019 година и 3,4 % през 2020 година. Според Европейската комисия вътрешното търсене ще остане водещ фактор за растежа на брутния вътрешен продукт през целия прогнозен период, но динамиката му ще се забави спрямо този през 2018 година поради по-умерено нарастване на частното потребление. Инвестиционната активност се очаква да продължи да бъде висока, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Европейската комисия очаква износът на страната през 2019 година да се възстанови след изчерпване на еднократни ефекти от 2018 година, дори и ако търсенето от страна на основни търговски партньори остане ограничено. Според Европейската комисия, рисковете пред прогнозата за растежа са балансирани. По-висок растеж може да се очаква при по-голям от очакванията растеж на частното потребление, в условия на допълнително затягане на пазара на труда и подобрение на доверието на потребителите. Основният отрицателен риск за прогнозата е свързан с възможността от значително свиване на търсенето от основни търговски партньори.

В прогнозата на Европейската комисия се очаква инфлацията да намалее до 2,0 % през 2019 година и 1,8 % през 2020 година, като влиянието на по-високите цени на енергията от 2018 година постепенно ще отшумява. Очакванията на Европейската комисия за пазара на труда остават благоприятни. Растежът на заетостта се очаква да достигне 0,1 % за 2019 и 2020 година, а коефициентът на безработица ще продължи да намалява достигайки 4,8 % през 2020 година.

Европейската комисия отчита силната фискална позиция през изминалата година, когато излишъкът на сектор „Държавно управление“ достигна 2 % от брутния вътрешен продукт. През следващите години Европейската комисия очаква бюджетният резултат да остане положителен, но да намалее до 0,8 % през 2019 година, след което да достигне 1 % от брутния вътрешен продукт през 2020 година. Водещо влияние за развитието на бюджета ще оказват публичните инвестиции, финансирани с национални или европейски средства. Запазва се тенденцията на намаление на публичния дълг, като се очаква през 2020 година той да достигне 18,4 % от брутния вътрешен продукт.

Виж също...

Loading...