Инвестиция от 2,5 милиона лева ще подобри общата производителност и устойчивост на родните стопанства

Нотифицирана е държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”, с бюджет от 2,5 милиона лева. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите доцент доктор Янко Иванов по време на Осмия национален събор на овцевъдите в България, в близост до Петропавловския манастир. Очаква се в скоро време решение от страна на Европейската комисия по отношение нейното прилагане, поясниха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Заместник-министърът поясни, че инвестициите ще подобрят общата производителност и устойчивост на стопанствата. Ще се намалят производствените разходи на малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни. Така те сами ще могат да преработват и да реализират продукцията си. Максималният интензитет на помощта е до 50 % от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лева без ДДС.

Към момента, акцент в подпомагането са три нови държавни помощи. „С цел подобряване на устойчивостта на стопанствата, Европейската комисия одобри държавни помощи, насочени към добив, съхранение и преработка на сурово мляко на обща стойност 3,5 милиона лева.“, каза още доцент Иванов.

Виж също...

Loading...