Проблеми с кадастралната карта на Трън и 7 трънски села бяха избистряни от политически власти и експерти

Областният управител проведе работна среща във връзка с изготвянето на кадастралната карта на община Трън, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща във връзка с множество подадени възражения от страна жители на община Трън за допуснати непълноти и грешки при изработването на кадастралната карта на град Трън и селата Вукан, Студен извор, Мрамор, Докьовци, Горочевци, Видрар и Лева река.

На срещата присъстваха кметът на Общината Цветислава Цветкова, председателят на Общински съвет-Трън Бойчо Харалампиев, инженер Марийка Минтова – началник на “Служба по геодезия, картография и кадастър”-Перник, инженер Румен Янков – директор на дирекция „Геодезия, картография и кадастър” и Боян Терзиев – директор на дирекция „Административно, правно и финансово обслужване” към Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Губернаторът се запозна обстойно с документите, постъпващите възражения за несъответствие при нанасянето на обектите и мненията на всяка една от страните. Соколова заяви, че е важно Службата по кадастър и фирмата-изпълнител в предвидените законоустановени срокове да прецизират действията, за да бъде извършена необходима промяна с надлежното и вярно отразяването на имотите в кадастралната карта.

При установени неточности в нанасянето на картата спрямо нотариалните актове гражданите имат възможност все още да подават възражения. След този период в едномесечен срок комисия съставена от представители на Службата по кадастър и компетентни ведомства установени по закон, ще разгледа възраженията и ще се произнесе относно тяхната основателност. Основателните възражения ще бъдат предоставени на фирмата-изпълнител, която от своя страна трябва да ги подложи на корекции. Окончателното одобряване на кадастралната карта на община Трън и обявяването и в “Държавен вестник” ще бъде последвано от едногодишен законоустановен срок, в който също ще могат да бъдат инициирани корекции без заплащане от страна на обжалващите граждани.

Снимки: Областна администрация-Перник – пресцентър

Виж също...

Loading...