Търсят фирма за основни ремонти на междублокови пространства в трънския квартал “Мурговица” и жилищни сгради около центъра на Трън

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции“ обяви Община Трън. Дейностите по основни ремонти на междублокови пространства ще обхванат жилищни сгради в квартал “Мурговица” и на улиците “Мосаловска” и “Георги Димитров”, съобщават от общинската администрация.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 334 556 лева и 32 стотинки без включен ДДС. Основен ремонт ще бъде извършен на междублокови пространства в пространство на  улица „Мосаловска“ между блокове 14 и 16, на улица „Георги Димитров“ между блокове 6 и 8, както и при блокове 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 в квартал “Мурговица”.

В началото на 2019 година първо читателите на Zapadno.com научиха как Общината отделя над 1 милион лева за ремонти в град Трън и районите на 8 трънски села. Прочетете още по темата в публикацията: Над 1 милион лева за ремонти в град Трън и районите на 8 трънски села. В края на месец януари тази година Общински съвет-Трън прие със свое решение списък на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучване и проектиране на Община Трън за 2019 година. В списъка са включени основните ремонти на междублоковите пространства в град Трън, за които общинската администрация вече търси фирма-изпълнител.

Виж също...

Loading...