Мониторинг на териториалните отделения към прокуратурата в Брезник и Трън е сред целите на кандидат за ръководител на Апелативна прокуратура-София

Мониторинг на дейността на териториалните отделения към Районна прокуратура-Перник в градовете Брезник и Трън е сред заложените намерения в концепцията на кандидата за административен ръководител на Апелативна прокуратура-София Албена Вутова.

Сред набелязаните цели за развитието на Апелативна прокуратура-София, Албена Вутова е посочила осъществяването на мониторинг и извършване на проверки на място в апелативния район по отношение на закритите Районни прокуратури в районите на Окръжна прокуратура-Перник и Окръжна прокуратура-Видин и разкриване на териториални отделения на тяхното място.

Районните прокуратури в Брезник и Трън бяха закрити в началото на 2019 година. На тяхно място бяха разкрити териториални отделения към Районна прокуратура-Перник.

В момента Албена Вутова е временен ръководител на Апелативна прокуратура-София.

Виж също...

Loading...