Над 10 % от децата до 17-годишна възраст в област Перник са изложени на риск от бедност и материални лишения

През 2018 година 10.5 % от децата на възраст 0 – 17 години в област Перник са изложени на риск от бедност, при – 26.6 % общо за страната, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 година се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). За оценка на материалните лишения при децата в домакинствата се използват тринадесет  въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: почивка извън дома поне една седмица в годината (включително празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и така нататък); редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и други; екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и други); купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала); купуването на два чифта обувки по размер в зависимост от сезона и/или за всички сезони.

През 2018 година в област Перник относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 14.7 %, а за 0.3 % от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Спрямо предходната година стойността на тези показатели намалява съответно – с 21.1 и 1.9 процентни пункта.

Виж също...

Loading...