Статистиката сочи: 20 процента от населението на област Перник живее в селата, които общо са 165

Разпределението на населението по градове и села през 2018 година показва, че 79.3 % живеят в градовете и 20.7 % в селата, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Към края на 2018 година населените места в област Перник са 171, от които 6 са градове и 165 – села. В 88 или 51.5 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Три от селата в областта са с население под пет души.

73.3 % от населението на областта е концентрирано в община Перник. Населението на областния град Перник към 31 декември 2018 година е 73 111 души. Село Драгичево в община Перник продължава да бъде най-голямото село в областта с население – 1 917 души.

Териториално разпределение на населението в област Перник по общини към 31 декември 2018 година

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Виж също...

Loading...