Нова електронна услуга предоставя Имотният регистър, както и оптимизиране на функционалности за максимална точност и пълнота

След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне на новата услуга автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен e-mail адрес. Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения, съобщиха от Агенция по вписванията.

Извършени са дейности и по оптимизиране на функционалности свързани с въвеждане на данни от вътрешните потребители (служители на Агенция по вписванията), с цел постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията. Извършена е актуализация на системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на администрираните от Агенция по вписванията регистри.

Виж също...

Loading...