Електропроводи и кабелни мрежи в община Трън ще бъдат реконструирани, с което ще се повиши сигурността на снабдяването с електрическа енергия

Губернаторът събра ръководството на ЧЕЗ в България и представители на местните власти в област Перник за обсъждане на темите от общ интерес свързани с енергийното обезпечаване на региона. От страна на енергийната компания присъстваха Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Холаковски – изпълнителен директор на “ЧЕЗ Разпределение” АД, Виктор Станчев – главен оперативен директор на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Петър Нецов – регионален мениджър за област Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

“Радвам се, че ЧЕЗ е продължител на тези регулярни срещи вече четвърта година с представители на местните власти в Западна България. Дружеството доказва, че държи на проактивната, многостранна комуникация и координираност. Инвестициите в мрежата, но и в различни образователни и социални проекти, са доказателство за целенасочените и отговорни действия на компанията.”, каза Соколова в началото на срещата.

Специален акцент в разговорите беше поставен на автоматизацията на мрежата. През изминалата година в община Перник, по пилотен проект на ЧЕЗ, бяха монтирани близо 63 000 електромера, като за тяхното внедряване, в реконструкция на мрежата бяха вложени 7 милиона лева. Още 650 хиляди лева бяха инвестирани в присъединяването на нови клиенти. Тази година в областта дружеството предстои да реализира проект за автоматизация на мрежата средно напрежение чрез монтиране на дистанционно управляеми елементи, които позволяват по-бърза реакция в случай на необходимост.

До края на годината ще бъдат вложени общо 2,31 милиона лева в електроразпределителната мрежа. Ще бъдат изградени нови трафопостове в Рударци и Драгичево, както и ще се реконструира елетропровод 20 киловолта, който захранва село Рударци и “Делта Хил”, като в района ще се изгради и нов такъв. Рехабилитация на електропроводи предстои още в общините Земен, Трън, Перник и Радомир. В реконструкцията на мрежите ниско напрежение в областта ще бъдат вложени 700 хиляди лева.

Ирена Соколова се запозна с реализираните инвестиции в област Перник през 2018 година и планираните дейности за 2019 година, които “ЧЕЗ Разпределение България” АД ще осъществи. Регионалният мениджър за област Перник Петър Нецов изнесе актуални данни за водената програма от дружеството на местно ниво.
За изминалата 2018 година инвестицията направена от “ЧЕЗ Разпределение България” АД в област Перник възлиза на 2 248 632 лева. Средствата са изразходвани в изграждане на съоръжения средно напрежение, изнасяне на електрически табла на имотна граница и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение, нови присъединявания.

По-големите инвестиционни дейности, планирани да се осъществят през тази година, са свързани с изграждане на съоръжения за средно напрежение – инвестиция на стойност 374 562 лева, като с нейното реализиране ще се постигне повишаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите в село Рударци, село Драгичево, “Делта Хил”, град Земен, село Калище, населени места от община Радомир и община Трън. Ще бъде извършена и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение на стойност 614 073 лева. Сумата е разпределена в ремонти на мрежата и изнасяне на табла. Със стойност от 84 320 лева ще бъдат реконструирани кабелни мрежи ниско напрежение в населени места от общините Перник и Трън.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...