МВР ще съдейства на българските граждани за евроизборите, звената “Български документи за самоличност” ще работят на 24, 25 и 26 май

Звената “Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съобщиха от МВР.

В седмицата преди 26 май, когато ще се проведат изборите за членове на Европейски парламент от Република България е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. От дирекция “Български документи за самоличност” са създали организация за работа според която в зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност. Освен това при невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да се издаде удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР или Районно полицейско управление за дните от 21 май до 25 май от 8:30 до 17:00 часа и на 26 май от 8:30 до 19:00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейски парламент от България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко Районно полицейско управление, Столична дирекция на вътрешните работи и Областна дирекция на МВР независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация, поясниха още от МВР.

Сектор “Български документи за самоличност” към Областна дирекция МВР-Перник ще работи на 24 май и 25 май от 8:30 до 17:30 часа, и на 26 май от 8:30 до 19:30 часа.

Виж също...

Loading...