Бившият концесионер на „Трънска Банкя“ оспорва решението на съда, готова е да сезира Брюксел

Бившият концесионер на минералната вода от находище „Трънска Банкя“ Диана Кишкилова смята, че решението на Върховния административен съд от 8 май 2019 година не е правомерно.

Според решението на съда Общинският съвет-Трън има право да обяви процедура за избор на концесионер на “Трънска Банкя”. Освен това Върховният административен съд постановява разноските по делото да бъдат заплатени от Диана Кишкилова, защото решението е в полза на Община Трън. Прочетете още по темата в публикацията: Казусът с минералната вода в Трънско получи ново развитие, съдът се произнесе в полза на Общината.

Въпреки съдебното решение, в което не е описано, че може да обжалва, бившият концесионер на находището с минерална вода в Трънско не смята, че то е правилно. “Делото не е подсъдно на КЗК поради изменения в Закона за концесиите, който влезе в сила 2018 год. Всички вече започнали процедури за отдаване на концесия се довършват по новия закон освен концесиите за територии. Съгласно него подсъдността е на Пернишки административен съд, КЗК и след това ВАС е следвало да го пренасочат към него. Сгрешени са и сроковете за подаване и отваряне на документите по действащия към онзи момент ГПК. Тези нарушения са достатъчно основание за отмяна на петчленен състав на ВАС.”, каза Диана Кишкилова пред репортер на Zapadno.com.

Думите „Решението е окончателно“, които стоят в края на документа от Върховния административен съд (ВАС), явно не могат да спрат бившия концесионер и тя е твърдо решена да продължи съдебната сага. Дори е готова, ако позицията и не бъде потвърдена от българските институции, да отнесе въпроса към Брюксел, за да търси подкрепа на европейско ниво.

Потърсихме за коментар по темата кметът на Община Трън Цветислава Цветкова, но до момента на подготвяне на публикацията отговор няма. При първа възможност ще информираме читателите на Zapadno.com и за позицията на Община Трън.

Виж също...

Loading...