Възстановяват изкупването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост

Държавните горски предприятия да възстановят изкупуването на малки поземлени имоти в горски територии, които са частна собственост. Това възложи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на среща с директорите на горски предприятия и Регионални дирекции по горите. Тя припомни, че тази мярка е имала голям интерес, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Според процедурата за закупуване, с предимство се класират малки горски имоти, които граничат с държавни горски територии, имат специални или защитни функции и площ между 1 и 20 декара. „Всички структури в горския сектор трябва да работят по единни правила и принципи. Работата трябва да бъде прозрачна и в диалог с хората.“, призова министър Танева.

По време на срещата стана ясно, че ще има увеличение на площите за залесяване от 10 до 15 %, с цел включване на медоносни дървесни видове. Решението получи подкрепа от присъстващите представители на пчеларски организации. От своя страна те декларираха пълна готовност за комуникация и координация с горските стопанства. „Към момента няма пчелар, който да не е получил съдействие за поставяне на пчелини в горски територии, за което изказваме нашата благодарност“, подчерта председателят на Обединения български пчеларски съюз Михаил Михайлов.

Виж също...

Loading...