Избирателите със затруднено придвижване в Брезник ще бъдат извозвани с общински транспорт до 14 часа в деня на изборите

Общинският транспорт за избиратели със затруднено придвижване в град Брезник ще ги извозва от 9:00 до 14:00 часа в деня на изборите за членове на Европейски парламент от Република България, съобщиха от общинската администрация.

Извозването на избирателите със затруднено придвижване за селата в община Брезник ще се извършва съгласно обща транспортна схема по райони, която е съгласувана с кметските наместници и обявена на населението.

Хора с увреждания, доказани с решения на ТЕЛК, на които не им е възможно да напускат дома, ще могат да гласуват у дома си чрез подвижна секция, за което пък е трябвало да подадат заявление до 20 май.

До 17 часа пък днес е крайният срок за подаване на заявки за извозване с общински транспорт на хора със затруднено придвижване.

Виж също...

Loading...