Посещенията на музеите в страната са намалели с 0,5 %, но персоналът им се е увеличил с малко над 2 % през 2018 година

Към края на 2018 година в страната функционират 174 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, като по тематичен обхват 93 от тях са общи, а 81 – специализирани (включително художествени галерии), съобщиха от Националния статистически институт.

През 2018 година движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 419 хиляди фондови единици и в сравнение с 2017 година техният брой се увеличава с 13 хиляди (0,2 %). Цифровизирани са 368 хиляди фондови единици, което е с 24 хиляди повече спрямо предходната година. Посещенията в музеите през 2018 година са 5 084 хиляди и съпоставени с 2017 година намаляват с 0,5 %. Приблизително една четвърт от тях (1 025 хиляди) са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – със 147 хиляди, или с 13,2 % спрямо предходната година.

Общите приходи на музеите през 2018 година са 68 879 хиляди лева, като от тях размерът на бюджетната субсидия е 50 617 хиляди лева (73,5 %), приходите от посещения са 9 841 хиляди лева (14,3 %) и от европейски програми и проекти – 1 412 хиляди лева (2,0 %). Общият персонал на музеите през 2018 година е 3 296 души и се увеличава с 2,2 % в сравнение с 2017 година. През 2018 година в музеите са използвани 1 535 компютъра за административни цели, 670 – за съхранение на бази данни, и 228 – за предоставяне на данни на посетителите.

Виж също...

Loading...