Дърводобивни фирми от област Перник и още 6 региона на страната с покана за участие във важна среща

Поредна работна среща с дърводобивни фирми, извършващи дейност на територията на Югозападно държавно предприятие ще се проведе в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Срещата е във връзка с промяна на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Ръководството на Югозападно държавно предприятие ще проведе срещата на 31 май (петък) от 10:00 часа в заседателната зала в град Благоевград. Поканени за участие са всички дърводобивни фирми, които проявяват интерес към срещата.

Виж също...

Loading...