Закупуват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти с допълнителни над 22 милиона лева, които правителството отпусна

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 22 643 942 лева, разпределени по Общини, за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Министерството на образованието и науката е изготвило разпределение на необходимите средства, съобразно определените нормативи и въз основа броя на децата и учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование към месец февруари 2019 година.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Виж също...

Loading...