Младите фермери ще бъдат акцент на подкрепа и на Общата селскостопанска политика след 2020 година

„Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в Общата селскостопанска политика, такива ще бъдат и в следващия програмен период.”, обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя информира, че се очаква в много кратък срок да приключи договорирането на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Млад фермер“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. „В настоящия програмен период нейният бюджет ще бъде изчерпан чрез подкрепата на повече от 2 500 земеделски производители.“, отбеляза министър Танева, цитирана от пресцентъра на ведомството.

Тя съобщи, че в средата на месец юни ще стартира последният прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. По нея, съгласно статистиката, близо половината от бенефициентите също са млади фермери. „Радвам се, че има все по-голям интерес сред младите хора да се занимават със земеделие. Това е една от перспективите в нашата страна и се надявам, че чрез тях много бързо българското земеделие ще стане по-конкурентоспособно.“, каза още Десислава Танева.  Тя посочи, че по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, чиито бюджет също е изчерпан за настоящия програмен период, малко над 25% от всички бенефициенти са отново млади земеделски производители. Министър Танева изтъкна, че 60 % от подкрепените млади фермери по подмярка 6.1. са мъже, а останалите 40 % са жени.

Виж също...

Loading...