Институции в област Перник се отчетоха: Изборите преминаха с малко жалби, но трябват нови принтери и повече информираност в секциите

Ирена Соколова събра на работна среща институции и ведомства, взели пряко участие в организацията и провеждането на изборите за Европейски парламент в област Перник. Тя благодари на всички ангажирани за професионализма при изпълнение на задълженията им, както и за добре поддържания екипен дух на разбирателство при интензивен работен режим, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Ръководителят на Организационно-техническия екип и главният секретар на Областна администрация, председателят и членове на Районна избирателна комисия-Перник, представители на „Информационно обслужване” АД – клон Перник, Областна дирекция МВР, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и секретарите на шестте Общини от региона, направиха отчет и анализ на планираните и реализираните дейности в хода на предизборния процес и изборното денонощие. Те отправиха и допълнителни предложения, които да бъдат взети под внимание при предстоящи избори.

Органите, отговарящи за сигурността и охраната в деня преди и нощта на изборите, отчетоха че създадената организация на областно ниво и в общините, е преминала при много добра комуникация и взаимодействие. Направени са съвместни проверки по линия на пригодността на изборните помещения, тяхното охраняване, обезпечаване и безопасност. В самия ден на гласуване не са получавани сигнали за сериозни произшествия, които да възпрепятстват изборния процес.

Директорът на „Информационно обслужване” АД – клон Перник Златка Брадварска отчете високия брой на изрядните протоколи, преминали безпроблемно през системата при първоначалното им сканиране – 167 от общо 259 за цялата област, което е улеснило работата на Районна избирателна комисия и е довело до по-бързото приключване на процеса, както и нареждането на област Перник на шесто място в страната с напълно обработени протоколи и окончателни резултати в 11:56 часа на 27 май.

Общините от областта изразиха задоволство от спокойното протичане на целия предизборен период, като отбелязаха, че немалка част от секционни избирателни комисии, но са имали проблем с ксерокопиращата и принтиращата техника, заради амортизация и липса на придружаващи ги материали, като дежурни екипи са реагирали своевременно със снабдяването им. Секретарите на общинските администрации отчетоха необходимостта от закупуване на принтери от по-висок клас и с по-дълъг експлоатационен период.

Районната избирателна комисия представлявана от председателя Надя Боянова отправи благодарност към губернатора и целия екип на Областна администрация-Перник за професионалния екипен подход на работа с максимално съдействие и ангажираност. Тя отчете нуждата от повече информираност в секционните избирателни комисии при отчитане на резултатите от машинното гласуване, както и при попълването на протоколите. От Районна избирателна комисия уточниха още, че по време на изборния ден не е постъпило нито едно оплакване към тях относно организационно-техническата обезпеченост на вота, както и при обработката на протоколите на секционните избирателни комисии. Броят на постъпилите жалби също е сравнително малък – 6 броя.

Виж също...

Loading...