На улици в град Трън и селата Ярловци, Зелениград и Филиповци се очаква да бъде извършен основен ремонт

Обществена поръчка за основен ремонт на улици и тротоарна настилка на територията на населени места в община Трън е обявила общинската администрация.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции – основен ремонт на улици и основен ремонт на тротоарна настилка. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка е 130 558 лева и 46 стотинки без включен ДДС.

По първата обособена позиция е предвиден основен ремонт на улица “Мурговица” в град Трън, за който се предвиждат следните дейности: направа на изкоп, включително натоварване и извозване до 50 километра, валиране и уплътняване на основата, направа на обратен насип, профилиране на основа преди асфалтиране, битумен разлив, доставка и полагане на асфалтова настилка, превоз на асфалтови смеси. Основен ремонт е заложено да бъде извършен и на улици в трънските села Ярловци, Зелениград и Филиповци.

Във втората обособена позиция е заложен основен ремонт на тротоарна настилка на улица “Захари Иванов” в град Трън.

Виж също...

Loading...