За десетилетие средната продължителност на предстоящия живот в област Перник е нараснала с 1 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2016 – 2018 година, е 73.5 години, или с 0.1 години по-малко спрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.3 години по-ниска от средната за страната – 74.8 години, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година по възрастова смъртност, поясниха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Перник по периоди

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е с 8.3 години по-висока – 77.9 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 0.5 и 1.8 години.

В периода между 2008 и 2018 година очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е нараснала с 1 годинa. При жените тя се увеличила с 1.0 години, а при мъжете – с 1.1 години Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2006 – 2008 година – 8.4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 година – 6.7 години в полза на жените.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Перник по пол и периоди

За периода 2016 – 2018 година очакваната средна продължителност на предстоящия живот е най-висока в област Кърджали и София (столица) – 76.6 години, а най- ниска в област Монтана – 72.7 години. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка – в областите София (столица) и Шумен (6.0 години).

Виж също...

Loading...